Koronawirus w Polsce: Nowe przepisy weszły w życie. Zmiany dotyczą kwarantanny i izolacji

2020-09-03

2 września 2020 r., wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące koronawirusa. Chodzi o izolację i kwarantannę 

Czas kwarantanny osób, które mogły zakazić się koronawirusem zostanie skrócony. Z kolei czas trwania izolacji chorych ma być powiązany ze stanem klinicznym pacjenta.

Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał we wtorek rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, a także o rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.

Obydwa dokumenty wchodzą w życie w środę 2 września.

Krótszy czas kwarantanny, izolacja zależna od stanu pacjenta

Zapisy zawarte w dokumentach zakładają, że czas kwarantanny zostanie skrócony z 14 do 10 dni.

Z kolei zasady zwalniania pacjenta z izolacji mają być powiązane z jego stanem klinicznym.

Dla przykładu lekarz może zwolnić z izolacji osobę izolowaną z objawami klinicznymi COVID-19 po 3 dniach, jeśli ta nie ma gorączki oraz objawów ze strony układu oddechowego.

Zwolnienie nie może nastąpić jednak wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia u niej objawów.

Z kolei pacjent, u którego nie wystąpiły objawy zakażenia, może zostać wypisany po 10 dniach od daty, gdy zdiagnozowano u niego chorobę.

Czas izolacji może być również wydłużony nawet do 20 dni – w przypadku osób z deficytami odporności (immunoniekompetentnych).

Ujemny wynik testów kończy izolację

Nowe przepisy zakładają również możliwość zakończenia izolacji pacjenta po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24 godzinnych. Nie ma wówczas znaczenia liczba dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku i od rodzaju objawów klinicznych.