od 28 listopada 2020 r., - Nowe zasady bezpieczeństwa - etapy i terminy

2020-11-06

Od 28 listopada aż do zakończenia świąt Bożego Narodzenia będą obowiązywały nowe zasady. W tym czasie zostaną otwarte sklepy i punkty usługowe w galeriach handlowych. Będzie jednak monitorowany stan przestrzegania zasad sanitarnych i od tego zależeć będzie funkcjonowanie handlu.

UWAGA NOWE ROZPORZĄDZENIE NAKAZY ZAKAZY Dz. U z 2020 r poz 2091 z 26 listopada 2020 r.

 

COVID-19 

Jak przebiega COVID-19 dzień po dniu?

Na podstawie obserwacji tysięcy pacjentów w czasie wybuchu epidemii w Chinach na początku 2020 roku, lekarze z tamtejszych szpitali zidentyfikowali schemat objawów występujących u pacjentów z COVID-19. Jak wygląda infekcja dzień po dniu?

Dzień pierwszy: Pojawiają się łagodne objawy. Pacjenci zwykle odczuwają najpierw gorączkę, później pojawia się kaszel. U niektórych osób dzień lub dwa dni wcześniej może pojawić się biegunka lub nudności.

Dzień trzeci: Średnio tyle trwało, zanim pacjenci szpitala w Wenzhou zostali przyjęci na oddział po wystąpieniu objawów. Badanie w ponad 550 szpitalach w Chinach wykazało również, że u hospitalizowanych pacjentów w trzecim dniu choroby rozwinęło się zapalenie płuc.

Dzień piąty: W ciężkich przypadkach COVID-19 objawy infekcji mogą się nasilać. Pojawiają się trudności z oddychaniem, zwłaszcza u osób starszych i tych, którzy przed zakażeniem mieli zły stan zdrowia.

Dzień siódmy: Średnio po siedmiu dniach od wystąpienia objawów do szpitala trafiali pacjenci z Wuhan. Część z nich skarżyła się dodatkowo na uczucie zadyszki.

Dzień ósmy: Do tego dnia u pacjentów z ciężkimi przypadkami COVID-19 najczęściej rozwinie się duszność, zapalenie płuc lub zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), która jest często śmiertelna.

Dzień dziewiąty: U części pacjentów z Wuhan doszło do posocznicy (sepsy) – reakcji organizmu na nadmierną odpowiedź immunologiczną.

Dzień 10-11: W przypadku pacjentów z wciąż nasilającymi się objawami, istnieje prawdopodobieństwo tego, że zostaną przyjęci na oddział intensywnej terapii. W porównaniu z łagodniejszymi przypadkami, ci pacjenci będą się skarżyć również na bóle brzucha i utratę apetytu.

Dzień 12: U części pacjentów z ciężkim przebiegiem infekcji, ARDS rozwija się dopiero po prawie dwóch tygodniach od rozpoczęcia choroby. Jedno z badań przeprowadzone w Wuhan pokazało, że przyjęcie pacjentów na oddział intensywnej terapii następowało po średnio 12 dniach od początku infekcji. W łagodniejszych przypadkach po 12 dniach pacjenci mogą odczuwać ustąpienie gorączki.

Dzień 16: Średnio w tym dniu u pacjentów z łagodniejszym przebiegiem choroby zaczyna ustępować kaszel.

Dzień 17-21: Według danych z Wuhan przeciętnie po tym czasie chorzy odzyskiwali zdrowie i zostawali wypisani ze szpitala. Dodatkowo w 19. dniu u części pacjentów ustępowało uczucie duszności. W przypadku ciężkich postaci COVID-19, po ok. 2,5 – 3 tygodniach następował zgon pacjenta.

Dzień 27: Niektórzy pacjenci zostawali w szpitalu dłużej. W przypadku chorych z Wenzhou, średni czas hospitalizacji wynosił 27 dni.

Warto pamiętać, że opuszczenie szpitala przez pacjenta nie równało się całkowitemu ustąpieniu objawów. W przypadku niektórych infekcji symptomy mogą utrzymywać się miesiącami - to tzw. długi ogon COVID-19. Symptomy, takie jak uczucie kołatania serca, duszności, nudności, utrata węchu i smaku, mgła mózgowa mogą utrzymywać się dłużej zarówno u pacjentów, którzy przeszli COVID-19 ciężko, jak i tych którzy chorowali skąpoobjawowo.