Uwaga zebranie w dniu 12.03.2020 r. odwołane

2020-02-19

   Na zebraniu zaprezentują się  UDT i  SIMP

Urzędu Dozoru Technicznego reprezentować będą prelegenci pan Tomasz Świeczkowski i Tomasz Reinke

SIMP reprezentował będzie pan Eugieniusz Budny

 

PROGRAM

1. Pan Tomasz Świeczkowski

 Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego w świetle wymagań rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r.
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, modernizacji i napraw urządzeń transportu bliskiego.                                                                                                      Zmiany w przepisach związanych z egzaminowaniem osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego.

2. Tomasz Reinke

Omówienie zmian w ustawie o dozorze technicznym  (Dz.U z 2019r poz 2096) oraz aktach prawnych związanych z działaniem Urzędu Dozoru Technicznego.

3. Eugieniusz Budny

Omówienie zmian w przepisach dot. bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

Zapraszam

Marek Karczewski