W dniu 11 stycznia (piątek) 2018 r odbyło się pierwsze w 2019 roku walne zebranie Oddziału

2019-01-04

Tematem walnego zebrania było wybór delegatów na zjazd Stowarzyszenia, oraz sprawy organizacyjne Oddziału