W dniu 28 listopada o godzinie 16.30 w budynku SP -3 w Toruniu odbędzie się zebranie Oddziału

2019-10-22

Szanowne koleżanki i koledzy.

W imieniu Zarządu Oddziału mam zaszczyt zaprosić Was na kolejne zebranie naszego Oddziału, w którudział wemą:  

 Zebranie będzie podzielone na dwie części:

W pierwszej części spotkania gościć będziemy pana Filipa Tempczyka z Oddziału w Toruniu PIP, który będzie odpowiadał na przesłane przez Was pytania.

W drugiej części naszego spotkania prelekcję poprowazi  dr Jan Jarzęcki  przedstawiciel firmy z Poznania, Variphone Polska,  

który zajmuję się ochroną słuchu, oraz omówi nową dyrektywę UE, która weszła w życie od kwietnia 2019.

Firma ta również pomaga pisać wnioski o dofinansowanie przez ZUS, więcej   na  www.variphone.pl

Marek Karczewski