ZAPRASZAMY NA III OGÓLNOPOLSKIE FORUM SŁUŻBY BHP „BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKA PRZYSZŁOŚCI" w Warszawie w dniach 26 - 27 WRZEŚNIA 2019 r.

2019-06-28

Szanowni Państwo,
W związku z dużym zainteresowaniem zarówno pierwszą jak i drugą
edycją Ogólnopolskiego Forum Służby BHP,  przesyłamy zaproszenie do
udziału w III OGÓLNOPOLSKIM FORUM SŁUŻBY BHP „BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKA PRZYSZŁOŚCI", ORGANIZOWANYM W WARSZAWIE W DNIACH 26 – 27 WRZEŚNIA 2019 R.

Podczas Forum będziemy dyskutować na tematy związane z bezpieczeństwem pracownika przyszłości, o tym czy opłaca się inwestować w bezpieczeństwo pracy. W drugim dniu Forum wspólnie z członkami ENSHPO, największej organizacji europejskiej zrzeszającej
specjalistów bhp, porozmawiamy z o perspektywach rozwoju służby bhp w Polsce i Europie.
Wszystkie szczegóły znajdą Państwo w załącznikach.

Przypominamy, że zgłoszenia udziału należy dokonać DO 10 WRZEŚNIA 2019 R. 

wypełniając formularz elektroniczny: kliknij tutaj 
Rejestracji uczestników Forum dokonuje się także poprzez stronę: http://www.forum.ospsbhp.pl wybierając zakładkę „III Forum”.


Do zobaczenia na III Ogólnopolskim Forum Służby BHP
Z poważaniem
Elżbieta Bożejewicz
Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP
tel. 604 416 911     www.ospsbhp.pl

 

Szanowni Państwo,

               Obecnie bezpieczeństwo i higiena pracy to obszar interdyscyplinarnej wiedzy    o człowieku, psychofizjologicznych i społecznych uwarunkowaniach jego funkcjonowania w środowisku pracy    i życia. Biorąc pod uwagę obserwowane obecnie zmiany na rynku pracy  i związane z nimi zmiany w zakresie przepisów prawa, Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP już po raz trzeci podejmuje inicjatywę organizacji III Ogólnopolskiego Forum Służby BHP pod nazwą „Bezpieczeństwo pracownika przyszłości”.

                Założeniem Forum, które odbędzie się w dniach 26 -27 września 2019 r. w Warszawie,
jest kontynuacja dyskusji w gronie ekspertów z różnych dziedzin, na temat współczesnego świata pracy, współczesnej służby bhp  w zmieniającym się przemyśle, jej problemów oraz wyzwań, jakim pracownicy służby bhp muszą stawiać czoła w codziennej pracy.

Podczas zaplanowanych paneli dyskusyjnych będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jakie działania można wprowadzić aby przyszłość przemysłu była bezpieczna dla pracujących.

               Oczekiwania klientów, rozwój nowych technologii teleinformatycznych spowodował  oderwanie pracowników od stałego tradycyjnego stanowiska pracy. Czy uczestnicy rynku pracy są świadomi zagrożeń jaka stwarza taka praca, czy elastyczne formy świadczenia pracy są bezpieczne, na te pytania będziemy poszukiwać odpowiedzi w panelu „Nowe formy świadczenia pracy  a bezpieczeństwo pracy”.

                Zagrożenia chemiczne występujące w środowisku pracy nadal stwarzają wiele wątpliwości   w zastosowaniu działań profilaktycznych. W panelu dyskusyjnym „Bezpieczeństwo człowieka  w strefie zagrożeń chemicznych” planujemy dyskusję na temat stosowania procedur w sytuacjach awaryjnych, problemów w wypełnianiu wymogów prawnych podczas stosowania substancji chemicznych.

               Czy dzisiejsze koszty ponoszone na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy mogą być zyskiem, to propozycja otwartej debaty „Inwestycja w bezpieczeństwo pracownika – dzisiejszy koszt przyszłym źródłem zysku” do dyskusji, której zaprosiliśmy pracodawców, ekspertów bhp a także producentów środków ochrony pracy.

               27 września zaplanowana jest kontynuacja Forum na szczeblu międzynarodowym, do udziału którego zaprosiliśmy członków europejskiej organizacji ENSHPO, (European Network of Safety and Health Professional Organizations), której OSPSBHP jest członkiem. Uczestnicy dyskutować będą na temat kształcenia służby bhp w Europie a także na temat wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony życia zatrudnionych. O znaczeniu oceny ryzyka zawodowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem, a także o perspektywach i wyzwaniach dla służby bhp w Europie i systemach szkolenia specjalistów bezpieczeństwa pracy będziemy dyskutować w gronie ekspertów polskich   i zagranicznych.

             W tym roku do realizacji programu Forum  zaprosiliśmy ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa pracy, reprezentujących m.in. Radę Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB, Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Dozoru Technicznego, Główny Instytut Górnictwa, Wyższego Urzędu Górniczego oraz przedstawicieli dużych korporacji  i oczywiście członków OSPSBHP. Wsparcia udzielili nam również producenci środków ochrony indywidualnej.

               Jestem przekonana, że podjęta inicjatywa organizacji III Ogólnopolskiego Forum Służby BHP posłuży zbudowaniu dobrej platformy do wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia a służbą bhp, nie zrzeszoną w naszej organizacji, a także zacieśni współpracę z ekspertami zagranicznymi.

Warunki uczestnictwa

Rejestracji uczestników Forum dokonuje się na stronie: www.forum.ospsbhp.pl

Udział w III Ogólnopolskim Forum Służby BHP

Koszt udziału w Forum (obejmujący koszty organizacji i wyżywienia) wynosi:

1. dla członków OSPSBHP

- udział w I dniu Forum – 180,00 zł

- udział w kolacji – 180,00 zł

- udział w II dniu Forum – 150,00 zł

2. dla osób nie będących członkami OSPSBHP

- udział w I dniu Forum – 230,00 zł

- udział w kolacji – 200,00 zł

- udział w II dniu Forum – 200,00 zł

Należność w odpowiedniej wysokości należy wpłacić do 10 września 2019 r. na rachunek OSPSBHP Warszawa ul. Czackiego 3/5, nr rachunku 31 1050 1012 1000 0090 3090 2291 z dopiskiem „Forum – nazwisko i imię uczestnika”. Liczba miejsc jest ograniczona.

Niniejsze zlecenie nalży traktować jako zawarcie umowy. Brak pisemnej rezygnacji do dnia 10 września powoduje obowiązek uiszczenia należności. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata nie będzie  zwracania. Nieobecność na konferencji zobowiązuje do zapłaty pełnej należności.

Nocleg

Uczestnicy Forum mogą skorzystać z noclegu w Hotel Puławska Residence w Warszawie, ul. Puławska 361. 

Rezerwacji noclegu należy dokonać  indywidualnie w terminie do dnia 10 września 2019r. telefonicznie (tel. 22 241 75 00) lub mailowo (email: rezerwacje@pulawskaresidence.com.pl). 

Z uwagi na wynegocjowaną cenę noclegu dla uczestników Forum, przy rezerwacji należy podać hasło „BHP”. Koszt noclegu uczestnicy regulują bezpośrednio w hotelu.

Koszt noclegu:

  • nocleg w pokoju 1-os. STANDARD ze śniadaniem w formie bufetu - 270,00 zł/pokój./dobę
  • nocleg w pokoju 2-os. STANDARD ze śniadaniem w formie bufetu - 300,00 zł/pokój/ dobę

Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 12.00 następnego dnia.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu II Ogólnopolskiego Forum Służby BHP, a także

Szczegółowy program Forum znajdują się na stronie www.forum.ospsbhp.pl

Biuro organizacji Forum:

• biuro@ospsbhp.pl

• sekretarz@ospsbhp.pl

• tel. 604 416 911,

• tel. 601 158 606,

• rozliczenia i faktury tel. 512 318 466, forum@ospsbhp.pl

SCZEGÓŁY W FOLDERZE INFORMACYJNYM FORUM