Historia

Historia OSPSBHP Oddział w Toruniu

 

W październiku 2014 r., na wniosek Zarządu Głównego OSPSBHP, wznowiono działalność Oddziału Toruń Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W listopadzie 2014 r. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie. Przy frekwencji 20 osób, wybrany został nowy zarząd Oddziału Toruń.

        Po ukonstytuowaniu się Zarządu, podjęto pierwsze uchwały dotyczące funkcjonowania Oddziału. Wdrożono szereg działań, mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie oddziału, w tym: zbudowanie od podstaw i prowadzenie własnymi siłami bezpłatnej strony internetowej, zaprowadzenie pełnej dokumentacji członkowskiej - zarówno finansowej, sprazdawczej jak i bieżącej, która służyła usprawnieniu komunikacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia, jak i Zarządem Oddziału.

        Już w grudniu 2014 roku zwołano pierwsze zebranie Oddziału. Było to spotkanie przedświąteczne, którego priorytetowym celem była integracja członków Oddziału. Ze względu na to, iż Oddział toruński obejmuje swym zasięgiem wiele innych miast w regionie, pierwsze grudniowe spotkanie integracyjne zorganizowano we Włocławku. Na pierwsze spotkanie przybyło dużo nowych osób, deklarujacych swój akces do naszego Oddziału.

         Zarówno zaproszenia na spotkanie jak  i informacje ze spotkań na bieżąco zamieszczamy na naszej stronie internetowej. Na pierwszym powyborczym spotkaniu Zarząd zapoznał się z oczekiwaniami członków Oddziału. Efektem takiego spotkania integracyjnego był plan pracy na najbliższy czas opracowany zgodnie  z oczekiwaniami członków. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych członków Oddziału, na uwagę zasługuje fakt, iż nieustannie podążamy za zgłoszonymi potrzebami realizując i organizując seminaria i konferencje, czego potwierdzeniem jest poniższe zestawienie:

W roku 2015 zorganizowano 6 seminariów tematycznych, na n/w temat:

 • "Zmiany w przepisach w zakresie profilaktycznych badań lekarskich, badań specjalistycznych dla kierowców kierujących pojazdami prywatnymi w celach służbowych”.
 • " Zmiany w przepisach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w obiektach, w których znajdują się przedszkola oraz oddziały przedszkolne".
 • "Analiza sporządzonych dokumentacji wypadkowych w aspekcie przyczynowo – skutkowym w ocenie ZUS".
 • "Sposoby pozyskiwania środków z funduszy unijnych i z ZUS na poprawę warunków bhp w zakładach pracy".
 • "Wymogi prawne dotyczące częstotliwości i zakresu wykonywania pomiarów środowiskowych i energetycznych w zakładach pracy".
 • " Behawioralne podejście do bezpieczeństwa pracy" - wykład prowadzony przez pracowika naukowego Cenralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. 

Ponadto zorganizowano 3 szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowdzone przez ratowników medycznych z udziałem pozorantów przy pozoracji różnorodnych zdarzeń wypadkowych w pracy, na drodze i w obiektach sportowych.

 • Szkolenie z zakresu organizacji i działania służby bhp w świetle obowiązujących przepisów, standardów w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy.

 • Prezentacje nowego systemu serwisowania odzieży roboczej w zakładach pracy przez firmę Lindström. Fińska firma promuje system rotacyjnego dostarczania odzieży i jej konserwacji w ramach konkurencyjnej oferty w Polsce.

W ramach zwiedzania zakładów pracy zorganizowano dwa wyjazdowe zwiedzania zakładów pracy:

 • Zwiedzanie nowoczesnych i bezpiecznych linii produkcyjnych w nowych toruńskich zakładach pracy - Apator S.A;

 • Zwiedzenie nowowybudowanego Centrum Kulturalno - Kongresowego Jordanki w Toruniu (obiekt w budowie);

W ramach integracji Oddziału zorganizowano 2 spotkania integracyjne dla członków i sympatyków OSPSBHP Oddział w Toruniu :

 • Pierwsze spotkanie integracyjne zorganizowano w rocznicę powstania Oddziału Toruń, którą obchodziliśmy w Toruniu w Zespole Szkół Muzycznych. Spotkanie uświetniły występy młodych śpiewaków operowych Zespołu Szkół Muzycznych z Torunia, co stanowiło bardzo miły akcentem dla młodych artystów jak i dla oglądających.

 • Kolejne spotkanie integracyjne to kolacja wigilijna Oddziału ,która została zorganizowana w dniu 17 grudnia 2015r. w Toruńskim Forcie Obronnym. Kolację poprzedziło zwiedzanie obiektu z przewodnikiem, który przybliżył uczestnikom historię fortyfikacji obronnych Torunia.