KONKURS " Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy"

W dniu 30 lipca 2020 r., rostrzygnięto konkurs Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy.

I miejsce i tytuł laureata konkursu   zdobyła Pani Joanna Kowalska  z BSB Poland Sp. z o. o. Ciechocin.

W dniu 30.07.2020r. o godzinie 12:00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy mieszczącego się przy Plac Piastowski 4a, zebrała się komisja w składzie:

Marek Karczewski — Prezes Oddziału Toruń

Waldemar Adametz — Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy ds. nadzoru

Gabriel Tyszkiewicz — Starszy Inspektor Pracy - Specjalista OIP Bydgoszcz

Zadaniem komisji konkursowej było:

- ocena nadesłanych prac konkursowych - opracowanie werdyktu końcowego

Podczas oceniania prac jury bierze pod uwagę następujące kryteria:

- spełnienie warunków formalnych przez uczestników konkurs,

- poprawienie bezpieczeństwa pracy w zakładzie,

- oryginalność,

- pomysłowość,

- estetykę,

Celem konkursu jest:

- zachęcenie specjalistów / inspektorów bhp do aktywności na terenie zakładu pracy,

- zapewnienie specjalistom / inspektorom bhp oceny profesjonalnego jury i możliwości uzyskania wskazówek pomocnych w dalszym zawodowym rozwoju.

Komisja dokonała analizy zgłoszeń zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami i wybrała najlepszą pracę zgłoszoną na konkurs.

GRATULUJEMY