Misja i Cele

Cele Stowarzyszenia:

 

  • tworzenie organizacyjnych, prawnych i funkcjonalnych warunków dla integracji pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno prawnych członków Stowarzyszenia,

  • popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno - organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,

  • dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej,

  • doskonalenie umiejętności i wiedzy członków.