NAGRODY - LAUREACI

W dniu  4 lipca 2019 roku  w obecności członków Zarząd Oddziału ustanowił Uchwałą  nr 4/07/2019  statuetkę ‘’BEHAPOWIEC ROKU’’ jako najwyższe wyróżnienie nadawane przez Oddział OSPS BHP w Toruniu.

Statuetka „ BEHAPOWIEC ROKU” jest przyznawana na razie dla wyróżniających się pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy – członków OSPS BHP, a w przyszłości w kolejnych kategoriach; pracodawca czy osoby i organizacje współpracujące z Oddziałem Stowarzyszenia na rzecz tworzenia bezpiecznego i przyjaznego pracownikowi środowiska pracy.

Kapitułę będą tworzyć aktualny Zarząd Oddziału oraz osoby wyróżnione statuetką „ BEHAPOWCA ROKU” , a następnie Kapituła będzie rozszerzana o kolejnych laureatów. Statuetkę BEHAPOWIEC ROKU postanowiono wręczać tylko jednej osobie w danym roku. Kapituła przedstawia członkom Oddziału toruńskiego trzy kandydatury i członkowie poprzez głosowanie wybierają laureata w danej kategorii.

ROK- 2019

Statuetkę nadawaną pierwszy raz od tego roku, przez wszystkich dla najbardziej aktywnego członka Oddziału.

  • Wyróżnienie to otrzymał Dionizy Machalski.

Dionizy Machalski pracuje czynnie zawodowo na stanowisku starszego inspektora ds bhp na terenie powiatu toruńskiego. Pracę w służbie bhp rozpoczął w roku 1982, która trwa do dnia dzisiejszego. W szeregi OSPSBHP O/Toruń kolega Dionizy Machalski wstąpiłw 2008 r. Obecnie pełni funkcję sekretarza w Komisji Rewizyjnej O/Toruń.

Statuetki za całokształt oraz reaktywację oddziału toruńskiego otrzymali:

  • Leszek Romanowski oraz Marek Nościusz

 

Indywidualne nagrody za pracę na rzecz oddziału toruńskiego otrzymali ; 

  • Elżbieta Rzadkowolska,

  • Dorota Zawieska,

  • Grzegorz Paczkowski,

  • Marcin Wiśniewski

  • Adrian Biernacki.