ZAPROSZENIA - 2020

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

  W dniu 18 .01.2020 r. w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu wysłuchaliśmy koncertu muzyki poważnej granej przez uczniów ZSM . Serdecznie dziękuję tym co znaleźli chwilę aby tam być.

 

=====================================================================================================================================================

ZAPROSZENIA 2019

W dniu 20 listopada 2019 r. w Bydgoszczy odbyła się Gala podsumowująca działalność promocyjno - prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w 2019 roku. Oddział w Toruniu, reprezentowany przez członka zarządu Elżbietę Rzadkowolską, uczestniczył w Uroczystej gali podsumowującej konkursy i programy prewencyjne w 2019 r. Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy

OSPSBHP Oddział w Toruniu podkreśla zaangażowanie i wkład pracy OIP w

Bydgoszczy w promowanie bezpieczeństwa i higieny pracy u szerokiego grona pracodawców obsługiwanych przez pracowników służby bhp, w tym przedszkola, szkoły, firmy budowlane, firmy produkcyjne. Dzięki działaniom OIP, członkowie stowarzyszenia naszego Oddziału nie czują się osamotnieni w swych działaniach jako służba bhp w obsługiwanych podmiotach. Oddział wyraża dalszą wolę współpracy z OIP Bydgoszcz w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy,         a w szczególności w prewencji wypadkowej.